Zveme vás do světoznámého mariánského modlitebního místa Medžugorje

Po celý rok nabízíme řadu termínů poutí do farnosti Medžugorje v Bosně - Hercegovině

PROČ PRÁVĚ MEDŽUGORJE?

Jak věří miliony lidí na světě, a to i včetně zástupců hierarchie Církve, právě v Medžugorji se od roku 1981 denně zjevuje Panna Maria, Matka Ježíšova, vyvoleným vizionářům. 

Původně jich bylo šest. V současnosti se denně zjevuje třem vizionářům a tři další mají zjevení alespoň jednou do roka. Panna Maria jim slíbila, že tomu tak bude až do konce jejich života.

Nejdůležitějším cílem naší cestovní agentury je prohloubení víry, nalezení živého vztahu k Bohu skrze Matku Marii, obrácení, usmíření, MÍR a radost v srdcích našich klientů - poutníků, kteří nám důvěřují a svěřují čas své dovolené do našich rukou. Nabízíme poutě do Medžugorje, na místo vyhledávané poutníky z celého světa.

Zajišťujeme kvalitní služby, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi. Agentura "Dvě Srdce" se snaží, aby čas věnovaný pouti do "medžugorských duchovních lázní " byl dobře využitý pro vaše duchovní zotavení a občerstvení.kontakt:

cestovní agentura

Dvě Srdce

Monika Štampfelová
Dr. Ante Starčevića 26
Medžugorje
Bosna a Hercegovina


email:
monikamed@seznam.cz

mobil
+420 604 11 99 31
00387 633 44 671